Aktuality

07.06.2024

Aktualizace k dotazníku k vyhodnocení současného stavu mediace v ČR a navržení opatření k jeho zlepšení

V aktualitě Žádost o vyplnění dotazníku k vyhodnocení současného stavu mediace v ČR a navržení opatření k jeho zlepšení – Mediace (justice.cz) zveřejněné dne 7. 5. 2024, jsme žádali dotčené profese, tj. (zapsaný) mediátor, advokát, právník, podnikový právník, soudce, akademický pracovník, o vyplnění online dotazník k Oživení směrnice EU o Mediaci – Vydání 2024 Survey (surveymonkey.com). Na [...]

Celý článek
22.05.2024

Jak je využíváno nařízené první setkání se zapsaným mediátorem v praxi?

Touto otázkou se Ministerstvo spravedlnosti zabývalo při zpracování dat zaznamenávaných soudy v letech 2017 – 2023 ve vztahu k využívání institutu nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem. Vyhodnocení dostupných dat včetně jejich grafického zpracování následně prezentovalo v článku publikovaném v časopisu Soudce 4/2024 (k náhledu níže),a to zejména se záměrem zvýšit [...]

Celý článek
09.05.2024

Rozhodnutí NS týkající se vztahu doložky mlčenlivosti sjednané ve smlouvě o provedení mediace a procesního práva vyjádřit se před soudem

Nejvyšší soud (NS) se v rozhodnutí ze dne 16. 4. 2024, č. j. 33 Cdo 1815/2023-190 zabýval otázkou závaznosti doložky mlčenlivosti, kterou si strany konfliktu mohou sjednat v rámci smlouvy o provedení mediace, ve vztahu k jejich procesnímu právu vyjádřit se před soudem. NS v dané věci individuálně posuzoval, zda ze strany účastníka řízení (strany konfliktu) došlo v rámci jím podaných vyjádření soudu [...]

Celý článek
07.05.2024

Žádost o vyplnění dotazníku k vyhodnocení současného stavu mediace v ČR a navržení opatření k jeho zlepšení

Ministerstvo spravedlnosti si tímto dovoluje požádat zástupce dotčených profesí, tj. (zapsaný) mediátor, advokát, právník, podnikový právník, soudce, akademický pracovník, tedy těch, které se s mediací ve své praxi setkávají či ji přímo praktikují, aby vyplnili tento online dotazník Oživení směrnice EU o Mediaci – Vydání 2024 Survey (surveymonkey.com) pro účely výzkumu zaměřeného na posouzení dopadu [...]

Celý článek
04.08.2023

Dne 15. 6. 2023 uspořádalo Ministerstvo spravedlnosti kulatý stůl k mediaci

Dne 15. 6. 2023 se v Justičním areálu Na Míčánkách uskutečnil v pořadí druhý Kulatý stůl k mediaci, který zorganizovalo ministerstvo ve spolupráci s Justiční akademií. Kulatého stolu se zúčastnili přední zástupci profesí, jež se primárně podílí na mediačním procesu v ČR, tedy advokáti, zapsaní mediátoři a soudci. Hlavním programem a současně i cílem akce byla prezentace nového samostatného [...]

Celý článek
08.08.2023

Kulatý stůl k 10. výročí účinnosti zákona o mediaci

Dne 3. října 2022 uspořádalo Ministerstvo spravedlnosti kulatý stůl k 10letému jubileu účinnosti zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a změně některých zákonů (zákon o mediaci). Debaty u kulatého stolu se zúčastnili zástupci profesí, které se na mediačním procesu podílí, tedy mediátoři, advokáti a soudci. Odborníci zmiňovaných profesí zabývali především 4 stěžejními tématy celé akce, a sice 1. [...]

Celý článek

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.