Rozhodnutí NS týkající se vztahu doložky mlčenlivosti sjednané ve smlouvě o provedení mediace a procesního práva vyjádřit se před soudem

Nejvyšší soud (NS) se v rozhodnutí ze dne 16. 4. 2024, č. j. 33 Cdo 1815/2023-190 zabýval otázkou závaznosti doložky mlčenlivosti, kterou si strany konfliktu mohou sjednat v rámci smlouvy o provedení mediace, ve vztahu k jejich procesnímu právu vyjádřit se před soudem. NS v dané věci individuálně posuzoval, zda ze strany účastníka řízení (strany konfliktu) došlo v rámci jím podaných vyjádření soudu k porušení doložky mlčenlivosti sjednané ve smlouvě o provedení mediace, či nikoli.

Předmětné rozhodnutí ke stažení/nahlédnutí ZDE.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.