Aktualizace k dotazníku k vyhodnocení současného stavu mediace v ČR a navržení opatření k jeho zlepšení

V aktualitě Žádost o vyplnění dotazníku k vyhodnocení současného stavu mediace v ČR a navržení opatření k jeho zlepšení – Mediace (justice.cz) zveřejněné dne 7. 5. 2024, jsme žádali dotčené profese, tj. (zapsaný) mediátor, advokát, právník, podnikový právník, soudce, akademický pracovník, o vyplnění online dotazník k Oživení směrnice EU o Mediaci – Vydání 2024 Survey (surveymonkey.com).

Na základě zpětné vazby od respondentů, že neznají konkrétní statistické údaje, což jim bráni dotazník dokončit, si dovolujeme zprostředkovat komentář od jeho autora, a sice, že od respondentů vyžaduje nikoliv oficiální (statistické) údaje, ale jejich (subjektivní) odhad. Při něm mohou vycházet z různých zdrojů, jako jsou noviny, časopisy, blogy apod. Pokud je otázka koncipována tak, že je dotazován zdroj a ten není k dispozici, lze uvést následující: „není k dispozici“ / „neoficiální zdroje“ / „můj nejlepší odhad“.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.