Kulatý stůl k 10. výročí účinnosti zákona o mediaci

Dne 3. října 2022 uspořádalo Ministerstvo spravedlnosti kulatý stůl k 10letému jubileu účinnosti zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a změně některých zákonů (zákon o mediaci). Debaty u kulatého stolu se zúčastnili zástupci profesí, které se na mediačním procesu podílí, tedy mediátoři, advokáti a soudci.

Odborníci zmiňovaných profesí zabývali především 4 stěžejními tématy celé akce, a sice 1. prvním setkáním se zapsaným mediátorem, 2. kvalitou činnosti mediátora, 3. zprostředkováním mediace, 4. výstupy z mediace.

Výstupy a hlavní diskutovaná témata z kulatého stolu shrnuje článek publikovaný v časopisu Soudce 12/2022.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.