Žádost o vyplnění dotazníku k vyhodnocení současného stavu mediace v ČR a navržení opatření k jeho zlepšení

Ministerstvo spravedlnosti si tímto dovoluje požádat zástupce dotčených profesí, tj. (zapsaný) mediátor, advokát, právník, podnikový právník, soudce, akademický pracovník, tedy těch, které se s mediací ve své praxi setkávají či ji přímo praktikují, aby vyplnili tento online dotazník Oživení směrnice EU o Mediaci – Vydání 2024 Survey (surveymonkey.com) pro účely výzkumu zaměřeného na posouzení dopadu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES, o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech, na rozvoj mediace v občanských a obchodních sporech napříč členskými státy EU. Cílem této iniciativy je vyhodnotit současný stav a doporučit opatření k další podpoře mediace. Studii provádí mezinárodní tým odborníků na mediaci z členských zemí EU za podpory Nadace Dialogue Through Conflict a Výboru pro legislativní záležitosti Evropského parlamentu.

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění zabere pár minut. Aby Vaše odpovědi byly zaznamenány a zpracovány, je nutné jej vyplnit nejpozději do 30. 6. 2024.

Závěrem přijměte poděkování za čas věnovaný podpoře tohoto úsilí o zvýšení povědomí o mediaci a jejího využívání.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.