Jak je využíváno nařízené první setkání se zapsaným mediátorem v praxi?

Touto otázkou se Ministerstvo spravedlnosti zabývalo při zpracování dat zaznamenávaných soudy v letech 2017 – 2023 ve vztahu k využívání institutu nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem. Vyhodnocení dostupných dat včetně jejich grafického zpracování následně prezentovalo v článku publikovaném v časopisu Soudce 4/2024 (k náhledu níže),a to zejména se záměrem zvýšit povědomí o (ne)využívání daného institutu v praxi a jeho potenciálu pro řešení soudních sporů.

Data, kterými ministerstvo ve vztahu k nařizování prvního setkání se zapsaným mediátorem disponuje, plánuje v dalším kroku zpřístupnit široké veřejnosti prostřednictvím platformy Dashboard (tisková zpráva k nové podobě údajů o soudním rozhodování).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.