Kdo je mediátor

Mediátor je nezávislá a nestranná fyzická osoba, která působí jako prostředník mezi stranami konfliktu, přičemž stranám pomáhá rozpoznat jejich skutečné potřeby a zájmy a nalézt nejlepší možné řešení jejich situace.

Zapsaný mediátor

je osoba, která je zapsána v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti a splňuje zákonem stanovené nároky na kvalifikaci a odbornost:

 1. minimálně magisterské vysokoškolské vzdělání,
 2. složení státní zkoušky mediátora. 

V rámci výkonu své činnosti je zapsaný mediátor navíc vázán zákonem stanovenými povinnostmi:

 1. obecně provádět činnost mediátora v souladu se zákonem o mediaci,
 2. provádět mediaci osobně, nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou péčí,
 3. povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, a to i po vyškrtnutí ze seznamu,
 4. podléhá dohledu Ministerstva spravedlnosti nebo České advokátní komory.

Ostatní mediátoři

jsou osoby, které:

 1. nejsou zapsány v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti – nesmí se označovat jako „zapsaný mediátor“
 2. mohou své služby poskytovat pouze na základě živnostenského oprávnění (živnost volná),
 3. nemusí splňovat žádné nároky na odbornost či kvalifikaci (není stanoven minimální stupeň vzdělání, neskládají státní zkoušku mediátora),
 4. nejsou žádným způsobem vázány zákonem o mediaci,
 5. nemohou vést první nařízené setkání s mediátorem,
 6. nejsou vázány povinností mlčenlivosti,
 7. nepodléhají žádnému dohledu (nenesou zákonnou odpovědnost za poskytnuté služby).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.