Při nařízeném prvním setkání

Úkolem zapsaného mediátora v rámci nařízeného prvního setkání je, aby stranám konfliktu (účastníkům soudního řízení) mediaci co nejvíce přiblížil a motivoval je k řešení jejich konfliktu touto cestou. Mediátor by měl stranám sdělit, jaké jsou výhody a nevýhody mediace, její principy, jaká je role mediátora v procesu mediace a poskytnout jim veškeré informace potřebné pro rozhodnutí, zda je pro ně mediace přijatelnějším a vhodnějším řešením jejich sporu, než je autoritativní rozhodnutí soudu.

V rámci prvního setkání má zapsaný mediátor následující povinnosti:

  • provádět první setkání osobně [§ 8 odst. 1 písm. a) zákona o mediaci];
  • povinnost mlčenlivosti o obsahu prvního setkání ( § 9 odst. 1 zákona o mediaci);
  • nepřekračovat maximální časový rozsah (3 hodiny) stanovený pro první setkání (§ 100 odst. 2 občanského soudního řádu);
  • vydat stranám konfliktu potvrzení, že splnily soudem uloženou povinnost setkat se s mediátorem [§ 8 odst. 1 písm. f) zákona o mediaci].

Potvrzení o absolvování prvního setkání

Zapsaný mediátor s ohledem na svou povinnost mlčenlivosti v předmětném potvrzení pouze konstatuje, zda nařízené první setkání proběhlo či nikoli. Účastníci svou povinnost účasti na nařízeném prvním setkání splní, i když proběhne v rámci odděleného jednání.

Vzor potvrzení je přílohou stanoviska ministerstva k povinnosti mlčenlivost mediátora, které naleznete zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.