Nahlašování změn

Oznamovací povinnost zapsaného mediátora

Zapsaný mediátor je povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději do 15 dnů) ministerstvu oznámit změny údajů zapsaných v seznamu mediátorů (§ 18 odst. 1  zákona o mediaci).

Zapsaný mediátor je dále povinen ministerstvu oznámit skutečnosti, které jsou důvodem k jeho vyškrtnutí ze seznamu podle § 22 odst. 2 písm. d) zákona o mediaci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl (§ 22 odst. 3 zákona o mediaci).

Bližší informace týkající se procesu nahlašování změn zapsaných údajů naleznete zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.