Co je obsahem zkoušky?

Obsahem zkoušky je praktická demonstrace mediačních dovedností, a to zejména v oblasti:

  • osobní interakce,
  • způsobu vystupování,
  • usnadňování vyjadřování,
  • analýzy konfliktu,
  • vedení vyjednávání,
  • etického chování,
  • komunikace,
  • projevování empatie,
  • aktivního naslouchání,
  • strategické intervence.

V první části zkoušky uchazeč prezentuje své mediační dovednosti v rámci simulovaného mediačního jednání za účasti figurantů (stran konfliktu). V druhé části zkoušky má uchazeč prostor pro sebereflexi, při níž sám zhodnotí průběh simulovaného mediačního jednání, odůvodní své postupy, případně může rámcově nastínit, kam by proces dále směřoval.

Časový rozestup mezi písemnou a ústní částí zkoušky

Ústní část zkoušky mediátora se koná nejpozději do 5 týdnů ode dne konání písemné části zkoušky a může ji vykonat pouze uchazeč, který úspěšně vykonal její písemnou část (§ 8 odst. 2 vyhlášky).

Literatura k přípravě na zkoušku mediátora

K přípravě na ústní (písemnou) část zkoušky mediátora můžete využít například tyto publikace.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.