Co je obsahem zkoušky?

Obecné informace

Zkoušku z rodinné mediace umožní ministerstvo vykonat uchazeči, který úspěšně složil zkoušku mediátora.

Zkouška z rodinné mediace je speciální zkouškou k obecné zkoušce mediátora a obsahuje pouze ústní část, při níž se ověřují zejména mediační schopnosti a dovednosti potřebné pro řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů.

Vedle toho ověřuje zkušební komise rovněž znalosti rodinného práva, úpravy majetkových práv, znalosti z oblasti práv a psychologie dítěte, domácího násilí, mezigeneračních vztahů a komunikace.

Součástí zkoušky je prezentace mediačních dovedností formou simulovaného mediačního jednání zaměřeného na konflikty vyplývající z rodinných vztahů.

Příprava na zkoušku

Aktuální tematické okruhy ke zkoušce z rodinné mediace naleznete zde.

Seznam doporučené literatury k přípravě na zkoušku z rodinné mediace naleznete zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.