Navštivte nové webové stránky Ministerstva spravedlnosti věnované mediaci. Naleznete zde mimo jiné všechny podstatné informace týkající se výkonu Vaší profese včetně výkladových stanovisek ministerstva k problematickým otázkám mediace a Etického kodexu zapsaných mediátorů

Ministerstvo spravedlnosti v rámci rozvoje a propagace mediace spustilo v červnu letošního roku samostatný webový portál věnovaný této agendě (Mediace –⁠ Justice.cz). Webový portál je koncipován jako zdroj ověřených informací a současně jako komunikační kanál ministerstva se zapsanými mediátory, zájemci o mediaci a účastníky soudních řízení, jimž soud nařídil první setkání se zapsaným mediátorem. Z tohoto důvodu je web rozdělen do tří hlavních sekcí podle typu adresátů předmětných informací, jimiž jsou zapsaní mediátoři a uchazeči o vykonání zkoušky mediátora, těm je primárně věnována sekce 1. „Budu/jsem zapsaný mediátor“, zájemci o mediaci (justiční profese), kterým přísluší sekce 2. „Zajímám se o mediaci“ a v poslední řadě účastníci soudního řízení (klienti mediace), jimž je adresována sekce 3. „Hledám zapsaného mediátora“.

Hned z úvodní stránky webu je možné proklikem přejít na seznam mediátorů, kde můžete zkontrolovat aktuálnost svých zapsaných údajů. Přes úvodní stránku je rovněž možné přímo přejít na stručné informace určené účastníkům řízení, kterým bylo nařízeno první setkání se zapsaným mediátorem Soud mi nařídil první setkání s mediátorem – Mediace (justice.cz).

Webový portál představuje snadno přístupný a transparentní zdroj informací o mediaci a profesi zapsaného mediátora, jehož prostřednictvím Vám bude ministerstvo mimo jiné předávat relevantní informace a aktuality ohledně výkonu Vaší profese. Na webu jsou umístěny informace týkající se výkonu činnosti mediátora (základní povinnosti, pozastavení činnosti, ukončení činnosti apod.), zveřejněny jsou právní předpisy (zákon o mediaci, vyhláška o zkouškách a odměně mediátora) a rovněž se zde můžete seznámit s aktualizovaným zněním stanovisek ministerstva Stanoviska ministerstva – Mediace (justice.cz). V blízké době plánuje ministerstvo na webu zveřejnit například další vzorové dokumenty (aktuálně zveřejněn vzor Potvrzení o splnění nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem). Webový portál tedy využijete nejen v souvislosti s výkonem Vaší profese a plněním s ní souvisejících povinností, ale můžete na něj rovněž odkazovat své klienty.

Vaši případnou zpětnou vazbu či konkrétní připomínky k obsahu webového portálu můžete adresovat na e-mail TMaskova@msp.justice.cz.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.