Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo QR kód, který mohou soudci vkládat do usnesení o nařízení prvního setkání

Za účelem zvýšení informovanosti účastníků řízení, jimž bylo soudem nařízeno první setkání se zapsaným mediátorem, rozeslalo Ministerstvo spravedlnosti v říjnu 2023 všem předsedům krajských a okresních soudů ČR k využití QR kód s přímým odkazem na záložku webového portálu k mediaci [Soud mi nařídil první setkání s mediátorem – Mediace (justice.cz)], která obsahuje co možná nejsrozumitelnější a nejstručnější formou shrnuté základní informace pro účastníky řízení, kterým soud nařídil účast na prvním setkání. Ministerstvo věří, že na základě doporučení začnou soudy a příslušní soudci vytvořený QR kód zavádět do svých usnesení, jimiž účastníkům předmětnou povinnost ukládají.

Cílem je, aby účastníci řízení, kterým soud setkání s mediátorem nařídil, byli nad rámec obecného poučení soudem informováni, co je v souvislosti s uloženou povinností čeká (jak mají dále postupovat, jaká jsou jejich práva a povinnosti). Ministerstvo předpokládá, že zavedení QR kódu do předmětných usnesení přivodí větší informovanost a současně ochranu účastníků řízení. Ve spojitosti se zaslaným doporučením ministerstvo rovněž očekává zvýšení funkčnosti a efektivity předmětného institutu v praxi.

Nahráním QR kódu budete přesměrováni na stránku s informacemi k prvnímu nařízenému setkání s mediátorem.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.