Seminář pro zapsané mediátory

Tímto bychom Vás rádi informovali, že se dne 18. 9. 2024 uskuteční avizovaný pilotní seminář pro zapsané mediátory, který je organizován Ministerstvem spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií. Seminář by svým obsahem měl přispět k dalšímu vzdělávání a zkvalitňování praxe zapsaných mediátorů. Obsah předmětného semináře je věnován tématu prvního setkání se zapsaným mediátorem, právnímu kontextu mediace, rodinné mediaci a supervizi.

Seminář není zpoplatněn, jeho kapacita je však omezena (formou semináře a kapacitou prostor) na max. 40 osob. Účast na semináři bude možná pouze pro zapsané mediátory, a to prezenční formou.

V případě zájmu o účast na předmětném semináři zašlete svou přihlášku na e-mail oins@msp.justice.cz a v předmětu uveďte „vzdělávání mediátorů“. Ministerstvo Vás následně bude prostřednictvím e-mailu (včas) informovat o tom, zda se s ohledem na omezenou kapacitu budete moci semináře v daném termínu zúčastnit či nikoli.

V návaznosti na úspěch pilotního semináře a případný zájem Ministerstvo spravedlnosti plánuje seminář opakovat i v následujících letech.

Datum a čas:

Místo:

Účastníci:

Forma:

Cena:

18. 9. 2024 8:30 – 16:30 (12:00 – 13:00 přestávka na oběd)

Justiční areál na Míčánkách, Konferenční sál
28. pluku 29B, 100 00 Praha 10-Vršovice

zapsaní mediátoři

prezenčně

zdarma

Vzdělávací akce je zajišťovaná Justiční akademií ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Změna programu vyhrazena.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.